Psychosociale Praktijk Molenaar

Klachtenreglement

“Als Registertherapeut van de LVPW val ik onder het tuchtrecht van Tuchtcollege Complementaire Zorg (TCZ) en ben ik aangesloten bij de geschillencommissie van Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG).”