Psychosociale Praktijk Molenaar

Therapie

Wil jij ook graag antwoord op een van de volgende vragen?

 • Waarom hebben mijn partner en ik steeds vaker problemen?
 • Hoe leer ik om minder te piekeren en beter te slapen?
 • Ik voel me niet happy in mijn huidige baan maar wat wil ik dan wel?
 • Hoe leer ik om te gaan met mijn onvervulde kinderwens?
 • Moet ik toch maar gaan scheiden of juist niet?
 • Waarom voel ik me zo eenzaam?
 • Mijn familielid heeft definitief het contact verbroken, hoe kan ik hiermee leren omgaan?
 • Ik heb alles wat ik wil maar waarom voel ik me zo leeg van binnen?
 • Hoe kan ik beter leren omgaan met mijn hooggevoeligheid (HSP)?

De aanleiding om hulp te zoeken is voor iedereen anders. Je kunt vragen of problemen hebben op persoonlijk vlak, op het gebied van werk of relaties. Lichamelijke klachten kunnen hierbij ook een rol spelen. Soms zijn vragen niet heel concreet en hebben deze meer met zingeving en spiritualiteit te maken.

Wat is psychosociale therapie of counseling?

Psychosociale therapie wordt ook wel counseling genoemd en onderscheidt zich van coaching. Sommige problemen of vragen zijn niet makkelijk op te lossen. Anders dan bij coaching wordt de hulpvraag dieper onderzocht zodat helder wordt wat de oorzaak is van je probleem en hoe je daar het beste mee kan omgaan. Psychosociale therapie biedt hulp bij alle mogelijke problemen die ontstaan in het dagelijkse leven. Het gaat om vragen of problemen zonder ernstige psychische of psychiatrische problematiek. Toch kunnen deze problemen je gezondheid beïnvloeden, waardoor je je niet prettig en tevreden voelt in je werk en/of privéleven.

Wat levert psychosociale therapie jou op?

Als psychosociaal therapeut begeleid ik jouw proces, jouw pad. Aan de hand van je vraag gaan we samen op weg en op zoek naar de antwoorden die in jou te vinden zijn. Je leert naar binnen te kijken, te onderzoeken wie jij werkelijk bent en wat voor jou belangrijk is. Je krijgt inzicht in mogelijke belemmeringen en kunt deze opruimen. Je leert je kwaliteiten beter te benutten. Hierdoor wordt het mogelijk om je vraag of probleem op een andere manier te benaderen. Je krijgt ruimte voor persoonlijke groei en kunt meer plezier in je leven ervaren.

Wat is mijn werkwijze?

Ik begeleid je op een cliëntgerichte manier, zodat de methode zal aansluiten bij jouw situatie. Ik werk met een integratieve methode. Afhankelijk van je vraag of probleem en persoonlijkheid maak ik gebruik van diverse methoden en technieken die helpen inzicht te verkrijgen in jouw manier van denken,  gedrag en gevoelswereld. Meer informatie over ervaringen van mijn cliënten  en mij persoonlijk vind je op deze website.

Naast cliëntgerichte gesprekstherapie maak ik in overleg met jou onder andere gebruik van:

 • Cognitieve gedragstherapie (om je gedachten anders te interpreteren en zo je gedrag te veranderen)
 • ACT (acceptance and commitment therapy) om flexibel om te gaan met situaties, gedachten en gevoelens en tegelijkertijd betekenisvolle keuzes te maken.
 • Visualisatietechnieken (om de diepere lagen van je bewustzijn te laten spreken)
 • Innerlijk kindwerk (het ontdekken en verwerken van het gewonde kinddeel)
 • Focussen (je aandacht richten op de taal van het lichaam)
 • Systemisch werken (om inzicht te krijgen in de onbewuste dynamieken in familiesystemen)
 • Kernkwadranten (voor meer inzicht in je kernkwaliteiten, je valkuilen, je allergieën en je uitdagingen)
 • Mindfulness (aandachts- en ontspanningsoefeningen)
 • Transactionele analyse (om bewust te maken vanuit welke positie je communiceert met de ander
 • Voice Dialoque (om in gesprek te gaan met verschillende delen van je persoonlijkheid)
 • Geweldloze communicatie (leren communiceren vanuit je hart).

Wat zijn de kosten?

Ik ben geregistreerd als psychosociaal therapeut bij de Beroepsvereniging Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden (LVPW) en bij de Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Psychosociale therapie wordt vaak  vanuit de aanvullende verzekering (gedeeltelijk) vergoed. De kosten van de therapie vallen niet onder het eigen risico. Een verwijzing van de huisarts is niet nodig.

Meer informatie kun je vinden bij het onderdeel Tarieven op deze website.

Klik hier voor het overzicht en vergoedingen verzekeraars.

LVPW licentie: lidnummer 878, RBCZ licentie: lidnummer 174534R

AGB-Code Praktijk: 90061237, AGB-Code Therapeut: 90101731

 

Wil je een afspraak maken of meer informatie?

Bel naar nummer 06-20787593 of stuur een mail naar info@psypraktijkmolenaar.nl