Psychosociale Praktijk Molenaar

Kwaliteitswaarborg

Kwaliteitswaarborg

Om kwaliteit te waarborgen ben ik geregistreerd als psychosociaal therapeut bij de Beroepsvereniging Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden (LVPW) en bij de Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Dit betekent dat ik me dien te houden aan de gedragscode behorende bij de beroepsgroep. Hierin zijn onder andere regels gesteld over privacy, klachten en bijscholing. Op de website van de LVPW is eveneens informatie te vinden over de klachtenprocedure.

Klachtenprocedure

Mijn werkwijze is om je op een goede en respectvolle manier begeleiding te bieden. Toch kan het zijn dat je ergens niet tevreden over bent. Als je dat bij mij kenbaar maakt komen we er mogelijk samen uit. Hier ga ik dan graag met je over in gesprek om te onderzoeken of we het samen kunnen oplossen.

Wil of kun je de klacht niet met mij persoonlijk bespreken, of komen we er samen niet
uit? Dan kan je gebruikmaken van de (gratis) klachtenfunctionaris via mijn
beroepsvereniging Landelijke Vereniging voor Psychosociaal Werkenden (LVPW). Deze
klachtenfunctionaris is onafhankelijk en dus op geen enkele manier verbonden aan
LVPW. Deze klachtenfunctionaris start met bemiddeling tussen ons om samen tot een bevredigende oplossing te komen.

Mocht deze bemiddeling ook niet lukken, dan kan je de klacht indienen bij mijn
Geschillencommissie van Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg
(SCAG) of bij het Tuchtcollege Complementaire Zorg (TCZ)