Psychosociale Praktijk Molenaar

Intuïtie als kompas

Samenvatting scriptie

Als afronding van mijn opleiding aan de Academie Integrale Menswetenschappen (SPSO), heb ik mijn scriptie  “Intuïtie als kompas voor de counselor” geschreven.

Op welke wijze zet je een aurareading effectief in binnen het counselingsproces? Dit is de probleemstelling die in deze scriptie centraal staat. De kern voor mij is terug is te voeren naar de Zwitserse psycholoog en psychiater Carl Jung. Zijn benadering van het persoonlijke en het collectieve onbewuste spreekt mij aan. Het centrale doel van Jungs dieptepsychologie is het proces van zelfverwezenlijking of individuatieproces. Het individuatieproces weerspiegelt de ontvouwing van de chakra´s en deze benadering vormt dan ook een rode draad door deze scriptie.

Ik beschrijf allereerst vanuit welke invalshoeken men het begrip intuïtie kan benaderen met de verschillende bewustzijnslagen als uitgangspunt. Daarna leg ik uit wat het verband is tussen de aura en chakra’s.

Vervolgens beschrijf ik de chakra´s vanuit de psychologische benadering van de Amerikaanse psycholoog en therapeut Anodea Judith. Zij legt de verbinding tussen Oost en West en heeft de inzichten van de dieptepsychologie van Jung verder uitgewerkt.

Daarna leg ik uit hoe aurareaden ingezet kan worden als methodiek voor persoonlijke groei en bewustwording. Vervolgens beschrijf ik het vakgebied van de counselor en leg uit wat dieptecounseling inhoudt.

Mijn eigen ervaring met het geven van aurareadings en het counselen heb ik gebruikt om de relatie met de praktijk te leggen. Daarnaast heb ik een klein onderzoek gehouden onder een dertigtal professionals die in hun praktijk aurareading en counseling combineren.

Wil je meer informatie? Stuur dan een mailtje naar info@psypraktijkmolenaar.nl